İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları uygulamalarımızla ilgili her türlü davranış, çalışma ve ilişkilerimizde;


• Şirketimizin ve çalışanlarımızın güvenliğini, sağlık ve esenliğini ön planda tutmak


• Topluma, doğa ve çevreye karşı sorumlu, ahlaki değerlere ve etik ilkelere uygun davranmak

• Tüm çalışanlarımızın, "insana" ve "sürekli gelişime" odaklı bir bakış açısına sahip olmalarını sağlayacak İnsan Kaynakları uygulamalarını yürütmek ve bu vizyona sahip insan kaynağını Şirketimize kazandırmak,

• Tüm çalışmalarımızda paydaşlarımızla güvene dayalı sürekli bir işbirliği kurmak,

• Her aşamada ve düzeyde çalışanlarımızın gelişimini ön planda tutmak, sürekli olarak "insana yatırım" yapmak, 

• Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak "verimlilik", "karlılık", "müşteri memnuniyeti" gibi şirket hedeflerine katkımızı sürdürmek.